O nas

Profil Firmy:
Produkcja, sprzedaż i wdrażanie oprogramowania komputerowego, handel i pośrednictwo w sprzedaży oprogramowania komputerowego i usług teleinformatycznych, szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania. Projekty, analizy i obliczenia dotyczące urządzeń i instalacji przemysłowych.

QNK

Podstawowa wersja programu QNK jest oparta na zgodnej z normą DIN 22101 metodzie podstawowej obliczania oporów ruchu przenośnika, natomiast wersja QNK-TT, rozszerzona o moduł obliczeniowy TASMTEST, umożliwia obliczanie oporów ruchu niezależnie dla poszczególnych zestawów krążnikowych, bębnów, punktów nadawy urobku i urządzeń czyszczących (Gładysiewicz 2003).

Program umożliwia szybkie przeprowadzenie obliczeń oporów ruchu, mocy napędu, sił w taśmie i wytrzymałości taśmy dla przenośnika taśmowego. Obliczenia mogą być prowadzone dla przenośników o zmiennym kącie nachylenia trasy z napędem czołowym, zwrotnym i napędami pośrednimi. Każdy z odcinków przenośnika o różnym nachyleniu może być dowolnie załadowany materiałem transportowanym.

DynaBelt

Program komputerowy DynaBelt stworzono z myślą o ułatwieniu analizy wyników badań symulacyjnych wielomasowych modeli przenośników taśmowych. Tradycyjna analiza wyników jest zajęciem czasochłonnym i wymagającym dużego doświadczenia w weryfikacji poprawności budowy modelu oraz w opracowywaniu i analizie rezultatów badań symulacyjnych.

Subskrybuje zawartość