DynaBelt

Program komputerowy DynaBelt stworzono z myślą o ułatwieniu analizy wyników badań symulacyjnych wielomasowych modeli przenośników taśmowych. Tradycyjna analiza wyników jest zajęciem czasochłonnym i wymagającym dużego doświadczenia w weryfikacji poprawności budowy modelu oraz w opracowywaniu i analizie rezultatów badań symulacyjnych. Badania symulacyjne mogą być przeprowadzane przy pomocy różnorodnych programów przystosowanych do realizacji tego typu zadań - warunkiem wykorzystania programu DynaBelt jest możliwość zapisu rezultatów obliczeń w postaci plików tekstowych. Wersja przedstawionego programu DynaBelt nie jest wersją ostateczną, jednak jest już bardzo użytecznym narzędziem w rękach specjalisty zajmującego się dynamiką przenośników i stanowi solidny element tworzonego oprogramowania wspomagającego proces projektowania przenośników taśmowych.

Opis programu DynaBelt

Program DynaBelt jest przeznaczony do analizy wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na dyskretnym modelu przenośnika. Analiza wyników obejmuje cztery podstawowe, wynikowe parametry pracy modelu przenośnika:

  • siły w taśmie
  • przyspieszenia taśmy
  • prędkości taśmy
  • przemieszczenia taśmy
  • oraz trzy dowolnie wybrane wielkości okrślone podczas badań symulacyjnych, np. momenty obrotowe, pobór mocy, skok i prędkość wózka napinającego taśmę itp.

Zmiany tych wielkości można obserwować w wybranych, charakterystycznych punktach trasy przenośnika. Mogą to być punkty zmiany geometrii profilu trasy przenośnika, jego obciążenia oraz miejsca instalacji urządzeń napędowych lub napinających taśmę itp. Analiza jest prowadzona w sposób wielowariantowy reprezentowany przez poszczególne opcje programu :

Proszę czekać ... 320K
Proszę czekać ... 405K
  • analiza dynamiczna - siły minimalne, maksymalne i średnie oraz wskaźniki rozruchu
  • analiza poprawności budowy modelu przenośnika