Wykres dynamiczny

Dynamiczny wykres sił w taśmie przenośnika przedstawia stan sił w taśmie zmienny wraz z upływem czasu symulacji. Użytkownik programu ma możliwość zatrzymania symulacji w dowolnej chwili a następnie jej kontynuacji od dowolnie wybranej chwili czasowej. Szybkość zmiany animowanego, dynamicznego wykresu sił może być regulowana i przykładowo 1 sekunda symulacji może odpowiadać 1, 2, 3 lub więcej sekundom upływu czasu rzeczywistego obserwacji symulacji. Na wykresie można zaobserwować zmianę wartości sił, podział profilu trasy, charakterystyczne punkty oraz w zależności od wyboru chwilowe wartości: zwisu taśmy, sił w taśmie, przyspieszeń, prędkości i przemieszczeń wybranych punktów trasy przenośnika . Na obu bębnach: czołowym i zwrotnym umieszczono wskaźnik obrotów bębna zmieniający swoją pozycję zgodnie z prędkością obrotową bębna. Jedną z opcji prezentacji animowanego, dynamicznego stanu naprężeń w taśmie przedstawiono na kolejnym rysunku. Taśma jest zaznaczona kolorem odpowiadającym naprężeniom w niej występującym: od koloru zielonego reprezentującego naprężenia od 0-30% naprężeń dopuszczalnych, poprzez kolor żółty (30-60%), aż do koloru czerwonego sygnalizującego naprężenia z przedziału 60-100% naprężeń dopuszczalnych. W dowolnej chwili odtwarzania symulacji otrzymany wykres można przesłać do bufora rysunków i wydrukować.

Zakładka programu DynaBelt - Wykres dynamiczny - pierwsze sekundy rozruchu przenośnika

Proszę czekać ...