Wykresy statyczne

Opcja programu "Wykresy statyczne" umożliwia użytkownikowi obserwację przebiegu zmian wybranych parametrów pracy przenośnika w określonym przedziale czasu dla wybranych punktów charakterystycznych. Kolor zaznaczonego punktu na schemacie przenośnika odpowiada kolorowi przebiegu na wykresie. Standardowo dostępne są przebiegi sił, przyspieszeń, prędkości i przemieszczeń, ale na etapie badań symulacyjnych można zachować przebiegi zmian innych wielkości. Program je odczyta dzięki opisowi zawartemu w pliku informacyjnym. Otrzymane przebiegi wybranych parametrów mogą zostać przesłane do bufora rysunków i później wydrukowane przy pomocy okna "Podgląd wydruku" lub też bezpośrednio wydrukowane jako pojedynczy wykres wysokiej jakości.

Zakładka programu DynaBelt - Wykresy statyczne - przebiegi prędkości taśmy w wybranych punktach

Proszę czekać...