Analiza dynamiczna

Dzięki opcji programu "Analiza dynamiczna" użytkownik może obserwować ekstremalne wartości sił w zadanym przedziale czasu (rozruch, hamowanie) oraz siły średnie wyznaczone dla określonego czasu pracy przenośnika - mogą one reprezentować stan obciążenia taśmy podczas pracy ustalonej przenośnika. Prezentowane wykresy sił można tak jak w przypadku poprzednich opcji programu przesłać do bufora rysunków i wydrukować przy pomocy okna "Podgląd wydruku". W oknie oprócz wykresów znajdują się wyznaczone wartości sił w poszczególnych punktach, oraz wartości szeregu wskaźników, pozwalających na ocenę jakości rozruchu przenośnika.

Zakładka programu DynaBelt - Analiza dynamiczna

Proszę czekać...