QNK Light R

Program QNK Light jest dostępny również w języku rosyjskim i czeskim.