QNK-TT = QNK Pro + TasmTest

Zakres obliczeń programu QNK może zostać rozszerzony o moduł TasmTest opracowany przez zespół naukowców Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dotyczący:

  • obliczania oporów ruchu przenośnika taśmowego metodą oporów jednostkowych,
  • wyznaczania sił promieniowych działających na krążniki i łożyska krążników metodą TasmTest,
  • obliczania trwałości łożysk krążników bocznych i środkowych metodą TasmTest,
  • projektowania łuków wertykalnych i horyzontalnych na trasie przenośnika.
  •  

     

 

Fragment raportu z obliczeń:
Moduł obliczen oporów ruchu: TT v.1.0797
[1]
Opory załadunku ==========
[PN] ============
Opory załadunku na odcinku przenośnika:1 Qm1 = 0 t/h, Qm2 = 810 t/h
 Przyjęty współczynnik tarcia o ograniczenia boczne m = 0.364
 Przyjęta długość ograniczen bocznych Lo = 3.0 m
 Wn = 1030 N
  Wzn = 851.19 N (opor przyspieszania urobku)
  Won = 179.15 N (opor tarcia o ograniczenia boczne)
[PN] |1| Skorygowano współczynnik tarcia urobku o ograniczenia boczne
[PN] |1| skorygowano podane parametry
Opory dolnych zestawów krążnikowych ========== [ZKD] ============
-------------- [1]
Opory dolnego zestawu krążnikowego na odcinku przenośnika: 1 d = 0.00rad, RH = 0m, RV = 0m Wzd = 33 N
 Wk = 24.71 N (opor obracania kraznikow na zestawie dolnym)
 We = 8.74 N (opor toczenia tasmy po kraznikach na zestawie dolnym)
 Wr = 0.02 N (opor przeginania tasmy na kraznikach na zestawie dolnym)
 Ws = 0.00 N (opor slizgania tasmy na zestawie dolnym)
 fo = 0.026
 Siły nacisku na krążniki na odcinku przenośnika: 1 np = 0° Rs1 = 544 N Rs2 = 544 N Rm = 215 N
[ZKD] |1| skorygowano podane parametry .............